Фигура 7 копия 4
  • VEKA profili

Savijeti za odgovarajuće čišćenje i održavanje


VEKA profili vrhunskog kvaliteta su veoma dugotrajni. Njihova glatka površina je izuzetno postojana i otporna na sve vremenske utjecaje. Sa željom da dugi niz godina bez većih napora održite vrijednost i uživate u atraktivnom izgledu Vaših prozora, vrata i roletni, neophodno je da se pridržavate uputstva za čišćenje i održavanje iz priloga.

 

Koja sredstva za čišćenje koristiti?
• Idealno sredstvo za čišćenje profila je mekana krpa, mlaka voda i pH-neutralno sredstvo za čišćenje na bazi sapuna, preporučljivo bez boje i mirisa. Najčešće je dovoljno samo redovno čišćenje mlakom vodom.
• U slučaju grubih nečistoća koristiti provereno sredstvo za čišćenje specijalno namenjeno za PVC-profile, slično onom u VEKA setu za čišćenje.
• Ni u kom slučaju se ne smiju koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili grube spužve, krpe ili četke za ribanje i trljanje.
• Takođe se nikada ne smiju koristiti jake kiseline i razrjeđivači. Ova sredstva mogu trajno oštetiti površinu profila.
• Ne koristiti čistače na paru, pošto vruća para može omekšati PVC.

Na koji način čistiti?
• Neophodno je čistiti svaki put kada se na površini profila javi vidna prljavština. U suprotnom naslage nečistoće u kontaktu sa kišnicom mogu ostaviti trajna oštećenja.
• Većina sredstava za čišćenje ne predstavljaju opasnost pri kratkom kontaktu sa profilom, ali produženo izlaganje može izazvati oštećenja. Zato je veoma važno da poslije čišćenja isperete profile čistom vodom, kako bi otklonili sve ostatke sredstva za čišćenje.
• Od samog početka uvijek koristite odgovarajuće sredstvo za čišćenje i mekanu krpu. Oštećenja nastala kao posljedica nepravilnog čišćenja su obično vidljiva tek nakon dužeg vremenskog perioda, stoga brza testiranja na nekom skrivenom mestu na površini profila nemaju smisla.


Uputstvo za negu (PDF)